Bemutatkozó

Környezetvédő civil szervezetek eddigi együttműködése a 2014-2020-as programozási időszak tervezése során

A Zöld Régiók Hálózata a Fenntarthatóság Felé Egyesület koordinációjában a 2013-2014 évben a Norvég Civil Alap támogatásával vesz részt a 2014-2020-as programozási időszakra való felkészülésben.

Céljaink:

 • élő kapcsolat kialakítása a projekt megvalósításában részt vevő civil szervezetek és a megyei önkormányzatok között a környezeti szempontok érvényesítése érdekében;
 • civil szervezetek tájékoztatása regionális fórumokon és regionális levelezőlistákon keresztül az uniós források pályázati kiírásairól és a pályázati kiírások véleményezésének lehetőségéről;
 • a környezeti szempontok integrációja az uniós forrásokra építő (különösen a Terület- és Településfejlesztési, a Környezeti és Energetikai Hatékonysági, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programok és az Európai Területi Együttműködési Programok megvalósítását szolgáló) pályázati kiírásokba.

Támogatott szervezet: Fenntarthatóság Felé Egyesület

 

A környezetvédő civil szervezetek eddigi együttműködése a regionális fejlesztés területén

2001-2004 között nem formális és nem formalizált együttműködés alakult ki a régiókban tevékenykedő környezet- és természetvédő civil szervezetek között a fejlesztéspolitika területén.

A Magyar Természetvédők Szövetsége kezdeményezte az együttműködést először három keleti régióban és Nyugat-Dunántúlon a holland Külügyminisztérium MATRA alapja támogatásával, a holland Milieukontakt Oost-Europa szakmai segítségével. 2002 kapcsolódott másik három régió (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl) a Phare Access program támogatásával.

Az együttműködések regionális koordinálói:

Közép-Magyarország – Magyar Természetvédők Szövetsége, Fenntarthatóság Felé Egyesület
Nyugat-Dunántúl – Reflex Környezetvédő Egyesület,
Közép-Dunántúl – Kör Alapítvány,
Dél-Dunántúl – Pécsi Zöld Kör,
Észak-Magyarország – Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány,
Észak-Alföld – Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja (Hajdúböszörmény),
Dél-Alföld – Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Emellett a regionális környezetvédelmi fórumok rendezvényein további 250 környezetvédő civil szervezet vett részt az évek során.

Az együttműködés célja az volt, hogy a hazai környezetvédőket felkészítése a fenntarthatóság érdekeinek képviseletére a regionális és az országos fejlesztési tanácsok munkájában. A tevékenységek regionális koordinációját tapasztalt zöld szervezetek végzik. 2004 óta a koordinátorok a regionális, megyei és kistérségi területfejlesztési tanácsok mellett működő civil egyeztető fórumokban is meghatározó szerepet vállalnak.

A régiókban önálló életet élő komplex tevékenységek céljai:

 • a területfejlesztési folyamatok átláthatóságának elősegítése, információk gyűjtése és továbbadása, a társadalmi részvétel  lehetőségeinek kibővítése a civil kontroll biztosítása érdekében;
 • a fenntarthatóság érvényesítése a regionális politikával kapcsolatos döntéshozatalban;
 • együttműködési rendszerek kialakítása, kapacitásépítés zöld és nem zöld szervezetek körében;
 • a regionalizmus erősítése a döntéshozatalban.

Regionális tevékenységek: A fórumok, illetve azok koordinátorai a következő tevékenységeket végezték az elmúlt években:

 • Fórumok szervezése a régiókban területfejlesztési és környezetvédelmi témákban.
 • A regionális szervezetek hírleveleket adnak ki területfejlesztési és környezetvédelmi, természetvédelmi témákban, több-kevesebb rendszerességgel.
 • Együttműködés a regionális fejlesztési ügynökségekkel, megyékkel eseti részvétel a regionális, megyei területfejlesztési tanácsok munkájában, azok bizottságaiban.
 • Aktív szerep a regionális civil egyeztető fórumok munkájában.
 • Részvétel a Nemzeti Fejlesztési Terv, a 2004-2006 és a 2007-2013-as és 2014-2020-as Regionális Operatív Programok és ehhez kapcsolódó akciótervek, az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, Új Magyarország Fejlesztési Terv, Partnerségi megállapodás véleményezésében, illetve szervezték a régiókban a környezetvédő civil szervezetek közös véleményezését.

Sikerek: A regionális fórumok számos sikert értek el az elmúlt években:

 • A Regionális Operatív Program Irányító Hatóság felkért minket a 2004-2006-os időszakban a Regionális Operatív Programból megvalósuló összes pályázat környezeti szempontú értékelésére.
 • A Nyugat-Dunántúli Régióban a regionális környezetvédelmi fórum szerződést kötött a Regionális Fejlesztési Tanáccsal, hivatalosan együttműködnek, a fórum szakmai segítséget nyújt a tanácsnak és bizottságaként működik.
 • A regionális környezetvédelmi fórumok tapasztalatát felhasználva segítettük, működtettük a regionális civil egyeztető fórumokat.
 • Számos javaslatunk beépült a Regionális Operatív Programokba (környezeti nevelés a Nyugat-Dunántúli Régióban, természetvédelmi területek kezelése az Észak Alföldi Régióban, fenntartható fogyasztás és termelés népszerűsítése a Közép-Magyarországi Régióban, bicikli utak fejlesztése a Dél-Dunántúli Régióban).

 

A tevékenységek civil közösségre gyakorolt hatása

A program jelentős hatást gyakorolt a regionális szinten a civil szervezetekre a területfejlesztés területén. Ez a hatás 2005-ig jellemzően a környezetvédő civil szervezetekre koncentrálódott, de 2005-től a civil egyeztető fórumokon keresztül a többi civil szférát is elérte. A legnagyobb eredmény, hogy a civil szervezetek információt, tudást kaphattak ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a területfejlesztési folyamatokba. Ezt jól példázza, hogy a civil egyeztető fórumok indulásakor ezek vezetői a regionális környezetvédelmi fórumok tagjaiból kerültek ki, mert itt volt meg a szükséges tudás és tapasztalat. Szerencsére mára már mondhatjuk, hogy más civil közösségek is bekapcsolódtak ebbe a folyamatba, és át tudják venni ezeknek a fórumoknak a működtetését.

Köszi ha megosztodShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin