Jogszabályok

Törvények:

 • 2004. évi CVII. törvény
  a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
 • 2004. évi LXVII. törvény
  a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
 • 2000. évi XLIII. törvény
  a hulladékgazdálkodásról
 • 1997. évi CXXXV. törvény
  a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
 • 1996. évi LIII. törvény
  a természet védelméről
 • 1996. évi XXI. törvény
  a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 1995. évi LVII. törvény
  a vízgazdálkodásról
 • 1995. évi LIII. törvény
  a környezet védelmének általános szabályairól

Országgyűlési határozatok:

 • 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat
  az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
 • 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat
  a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről
 • 57/1993. (VII.6.) OGY határozat
  A Duna egyoldalú elterelése következtében szükséges cselekvési programról

Kormányrendeletek:

 • 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
  a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól
 • 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet
  a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
 • 344/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet
  a Kistérségi Koordinációs Hálózatról
 • 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
  a kedvezményezett térségek besorolásáról
 • 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
  a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
 • 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet
  a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól
 • 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet
  a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól
 • 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
  az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól
 • 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet
  a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről
 • 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet
  a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól
 • 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet
  a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről

Miniszteri rendeletek, egyéb jogszabályok:

 • 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet
  a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről (felülvizsgálat alatt)

Uniós szabályozás:

 • Víz Keret Irányelv 2000/60 (X.23) EK irányelv
 • A Duna védelméről szóló 1994. 06. 29-i szófiai Egyezmény ( Szófiai konvenció)

Egyéb

 • Kohéziós Politika
  A kohéziós politika jövőjéről, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokról és dokumentumokról olvashat az alábbi linken.
 • www.nfu.hu
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (forrás)
Köszi ha megosztodShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin